Thông tin bác sĩ

Phạm Thị Ngọc Mỹ

Chuyên viên tâm lý trị liệu

  • Chuyên môn Chuyên viên tâm lý trị liệu
  • Bằng Cấp Cử nhân Tâm lý học

Phạm Thị Ngọc Mỹ

Xem thêm bác sĩ khác