Thông tin bác sĩ

Lê Trọng Thái

Tham vấn trị liệu tâm lý

  • Chuyên môn Tham vấn trị liệu tâm lý
  • Bằng Cấp Cử nhân Tâm lý học, ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

Lê Trọng Thái

  • ​Chuyên viên tâm lý khoa Sức khỏe Tâm trí - BV Chỉnh hình & Phục hồi chức năng TPHCM
  • Chuyên viên tư vấn Hướng nghiệp

Xem thêm bác sĩ khác