Thông tin bác sĩ

Doctor Profile Image

Lê Thị Thương

Công tác Xã hội

  • Chuyên môn Công tác Xã hội
  • Bằng Cấp Cử nhân công tác xã hội - ĐH Mở TPHCM

Lê Thị Thương

  • Nhân viên Xã hội, Khoa Sức khỏe tâm trí, BV Chỉnh hình & Phục hồi chức năng TPHCM

Xem thêm bác sĩ khác