Thông tin bác sĩ

Doctor Profile Image

Lê Thị Hoài

Công tác Xã hội

  • Chuyên môn Công tác Xã hội
  • Bằng Cấp Cử nhân công tác xã hội - ĐH Mở TPHCM

Lê Thị Hoài

  • ​Nhân viên CTXH, Khoa Sức khỏe tâm trí, BV Chỉnh hình & Phục hồi chức năng TPHCM
  • Giáo viên dạy trẻ chuyên biệt

Xem thêm bác sĩ khác